Úvod >> Vyhlásenie.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím, prípadne neposkytnutím informácií na týchto stránkach a tiež nepreberá zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z týchto internetových stránok.

Materiály, ktoré sa nachádzajú na týchto stránkach je zakázané akýmkoľvek spôsobom využívať na komerčné účely (reprodukovať, upravovať, alebo zverejňovať) s výnimkou údajov sprístupnených na stránke Preberanie dokumentov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici môže obsah týchto stránok kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

© Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici 2007.