Úvod >> Portál otvorených dát.

 

 

 

Portál otvorených dát RÚVZ v Senici

 

Otvorena vladaPortál otvorených dát vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. Tento portál má slúžiť pre občanov, podnikateľov, tretí sektor, ale aj pre samotnú verejnú správu. Umožní sa tým lepší prístup k informáciám, pretože sa na jednom mieste zhromaždia informácie o umiestnení dát verejnej správy vhodných na ďalšie spracovanie. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že stačí, ak verejná správa poskytne kvalitné dáta a samotní občania vytvoria používateľsky atraktívne koncepty a aplikácie. Rovnako sa potvrdilo, že významným užívateľom zverejnených dát a novovytvorených aplikácií sú samotné inštitúcie verejnej správy.

 

www.data.gov.sk je katalóg obsahujúci rôzne užitočné dáta z internetu, o ktorý sa starajú ľudia z komunity. Môžete tu zbierať odkazy na dáta z webu pre seba a ostatných, alebo vyhľadávať v dátach, ktoré zozbierali iní. Podľa typu dát (a formy použitia) je data.gov.sk katalóg schopný ukladať kópiu dát alebo im poskytnúť priestor v databáze spolu so základnými vizualizačnými nástrojmi.

 

Ciele, ktoré má naplniť portál otvorených dát 

·  Zverejňovať diaľkovo prístupné dáta v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií.

·  Zverejňovať metadáta (t.j. popis dát, význam jednotlivých "stĺpcov v tabuľke" či okienok vo formulári), diaľkovo prístupné, v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií

 

 

Datasety uverejňované RÚVZ v Senici

(dátové súbory vo formáte .XML )

Objednávky tovarov a služieb 2015

Faktúry za tovary a služby 2015

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti práca v zariadeniach, v ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na činnosť: práca v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení

Register osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov