Úvod >> Užitočné linky.

 

   Úrad verejného zdravotníctva SR

   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej Republiky

   Národné centrum zdravotníckych informácií

   Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

   Štátny ústav pre kontrolu liečiv

   Epidemiologický informačný systém

   Štátna veterinárna a potravinová správa

   Svetová zdravotnícka organizácia - Kancelária SR

   Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organisation)

   Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC)

   Informácie o vtáčej chrípke

   Sieť na podporu "európskeho" zdravia - EuroHealthNet

   Slovenská obchodná inšpekcia

   Centrum pre chemické látky a prípravky

   Národné toxikologické informačné centrum

   Centrálna databáza farmaceutických produktov (registrované lieky, výživové doplnky, kozmetické výrobky, zdravotnícke pomôcky)

   Bedeker zdravia

   Linka pomoci pri odvykaní od fajčenia

   Zbierka zákonov

   Portál ZDRAVIE.sk