hlava

 

 

 

Úvod >> Kontakty.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici

pre územný obvod okresov Senica a Skalica

Kolónia 557, 905 01 Senica

 

Regionálny hygienik

Ing. Ľubomír Šarabok

tel.: 034 651 09 09, 0907 398 938

e-mail: se.regionalnyhygienik@uvzsr.sk

 

 

Sekretariát regionálneho hygienika

Silvia Grachová

tel.: 034 651 09 09, 0907 162 665

e-mail: se.sekretariat@uvzsr.sk

 

Oddelenie hygieny detí a mládeže

Mgr. Adriana Dvouletá, MPH vedúca oddelenia

tel.: 034 690 93 39, 0917 852 609

e-mail: se.dvouleta@uvzsr.sk

 

Mgr. Katarína Čerňáková

Tel.: 034 690 93 33

e-mail: se.hdm@uvzsr.sk

 

PhDr. Zuzana Vlčejová (t.č. na MD)

Tel.: 034 690 93 33

e-mail: se.vlcejova@uvzsr.sk

 

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Emília Černá

tel.: 034 690 93 40

e-mail: se.vz@uvzsr.sk

 

 

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

Mgr. Barbora Machová, MPH – poverená vedením oddelenia

tel.: 034 690 93 32, 0917 454 041

e-mail: se.hv@uvzsr.sk

 

Mgr. Valéria Molčanová

tel.: 034 690 93 32

e-mail: se.molcanova@uvzsr.sk

 

Mgr. Anna Salajková

tel.: 034 690 93 32

e-mail: se.salajkova@uvzsr.sk

 

Bc. Hana Sabolová

tel.: 034 690 93 32

e-mail: se.hyzova@uvzsr.sk

 

 

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

Mgr. Darina Turanská, vedúca oddelenia

tel.: 034  690 93 30, 0917 454 058

se.turanska@uvzsr.sk

 

Iveta Kulhánková

tel.: 034 690 93 28

e-mail: se.kulhankova@uvzsr.sk

 

Mgr. Silvia Rechtoríková

tel.: 034 690 93 28

e-mail: se.rechtorikova@uvzsr.sk

 

Mgr. Lucia Nosková

tel.: 034 690 93 28

e-mail: se.noskova@uvzsr.sk

 

 

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

Ing. Samuel Súkup, vedúci oddelenia

tel.: 034 690 93 29, 0917 454 051

e-mail: se.sukup@uvzsr.sk

 

Mgr. Bc. Soňa Marečková

tel.: 034 690 93 31

e-mail: se.mareckova@uvzsr.sk

 

Mgr. Emília Halabrínová

tel.: 034 690 93 31

e-mail: se.halabrinova@uvzsr.sk

 

Emília Podmajerská

tel.: 034 690 93 31

e-mail: se.podmajerska@uvzsr.sk

 

 

Oddelenie epidemiológie

Mgr. Marta Tencerová, vedúca oddelenia

tel.: 034 690 93 25, 0907 169 312

e-mail: se.tencerova@uvzsr.sk

 

Mgr. Ida Petrášová

tel.: 034 690 93 27, 0907 149 459

e-mail: se.petrasova@uvzsr.sk

 

Ľubica Jediná

tel.: 034 690 93 27

e-mail: se.epi@uvzsr.sk

 

Mgr. Matúš Slezák

Tel.: 034 690 93 38

e-mail: se.slezak@uvzsr.sk

 

Mgr. Anežka Gašpárková

Tel.: 034 690 93 27

e-mail: se.gasparkova@uvzsr.sk

 

 

Osobný úrad a oddelenie hospodársko – technických činností

Mgr. Ing. Jana Skalová, vedúca oddelenia

tel: 034 651 09 11, 0918 258 370

e-mail: se.ou@uvzsr.sk

 

Miriam Pálková

tel.: 034 690 93 24

e-mail: se.ekonom@uvzsr.sk

 

 

 

Mapa – tu nás nájdete:

 

mapa

pata1