Úvod >> Zverejnenie – úvod >> Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry RÚVZ so sídlom v Senici

 

 

 

Rok 2019

Zmluvy:

Číslo zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Celkové náklady vrátane DPH

Objednávateľ

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktúry:

Číslo faktúry (interné)

Predmet fakturácie

Zmluva / objednávka

Fakturovaná suma v €

Dátum prijatia faktúry

Dodávateľ

2019001

stravné lístky

 

1662,37

2.1.2019

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2019002

hlasové služby

 

79,20

8.1.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2019003

webhosting

 

5,94

8.1.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763470

2019004

preddavok časopis

 

69,00

11.1.2019

Obzor, s.r.o. Špitálska 35, Bratislava, IČO 35708956

2019005

obnova licencie WinAsu

 

119,50

9.1.2019

IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice IČO 00162957

2019006

zbierka zákonov

 

231,00

15.1.2019

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2019007

pripojenie VPN

 

102,00

15.1.2019

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2019008

dodávka plynu

 

1108,00

17.1.2019

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2019009

správa web stránky

 

100,00

18.1.2019

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2019010

služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

18.1.2019

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2019011

pohonné hmoty

 

44,29

18.1.2019

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2019012

mobilné služby

 

19,01

23.1.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2019013

mobilné služby

 

19,01

23.1.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763470

2019014

mobilné služby

 

19,01

23.1.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763471

2019015

mobilné služby

 

19,01

23.1.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763471

2019016

mobilné služby

 

19,01

23.1.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763471

2019017

stravné lístky

 

1511,24

23.1.2019

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2019018

mobilné služby

 

118,57

30.1.2019

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2019019

preddavok kniha

 

25,50

30.1.2019

Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48,821 09 Bratislava, IČO 31348262

2019020

pohonné hmoty

 

83,01

5.2.2019

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2019021

dodávka plynu

 

1108,00

5.2.2019

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2019022

služby PO

 

19,92

5.2.2019

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2019023

školenie VEMA

 

54,00

7.2.2019

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2019024

elektrorevízia

 

583,30

5.2.2019

LAMA LG, s.r.o. Hurbanova 486, 905 01 Senica, IČO 46144529

2019025

webhosting

 

5,94

6.2.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2019026

tonery

 

240,70

6.2.2019

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2019027

služby BOZP

 

23,88

8.2.2019

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2019028

dodávka elektrickej energie

 

182,93

11.2.2019

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2019029

náustky do Smokerlyzeru

3/2019

61,32

11.2.2019

Intertec, s.r.o. ,Československej armády 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 00692972

2019030

poštové služby

 

73,50

11.2.2019

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2019031

pripojenie VPN

 

102,00

10.2.2019

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2019032

školenie

 

39,00

14.2.2019

Asociácia správcov registratúr, M.R.Štefánika 310, Nováky, IČO 37 922190

2019033

dodávka pitnej vody

 

1000,50

14.2.2019

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2019034

nákup zimných gúm na osobné auto

4/2019

224,00

14.2.2019

Motorsport Senica, s.r.o., Hurbanova 1410, Senica, IČO 36223639

2019035

vyúčtovanie

 

-29,97

15.2.2019

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2019036

služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

18.2.2019

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2019037

správa web stránky

 

100,00

18.2.2019

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2019038

pohonné hmoty

 

87,47

19.2.2019

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2019039

oprava osobného auta

 

351,71

22.2.2019

Jaroslav Ružička-JR Servis, Železničná ul., Senica, IČO 37170261

2019040

testovacie prúžky na dusitany a dusičnany

2/2019

99,55

22.2.2019

Fisher Slovakia, s.r.o., Mäsiarska 13, Levoča 054 01, IČO 36483095

2019041

stravné lístky

 

1295,35

22.2.2019

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2019042

oprava kanalizácie

 

112,23

25.2.2019

OSBD Senica, Štefánikova 718, IČO 00223093

2019043

časopis

 

10,00

1.3.2019

Obzor, s.r.o. Špitálska 35, Bratislava, IČO 35708956

2019044

dodávka elektrickej energie

 

-0,04

1.3.2019

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2019045

služby BOZP

 

23,88

1.3.2019

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2019046

služby PO

 

19,92

4.3.2019

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2019047

dodávka plynu

 

1108,00

4.3.2019

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2019048

pohonné hmoty

 

84,55

5.3.2019

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2019049

webhosting

 

5,94

6.3.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2019050

hlasové služby

 

159,56

6.3.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2019051

mobilné služby

 

140,32

11.3.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2019052

ochranné pracovné prostriedky

9/2019

74,00

8.3.2019

Pavol Jurkovič-CAMMINO, Kolónia 1483/80, 90501Senica.IČO 34474951

2019053

dodávka elektrickej energie

 

159,53

8.3.2019

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2019054

poštové služby

 

56,50

11.3.2019

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2019055

testovacie prúžky

5/2019

102,92

12.3.2019

JK-Trading, spol. s.r.o, Mečíkova 30, 841 07 Bratislava,IČO31356656

2019056

správa web stránky

 

100,00

13.3.2019

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2019057

služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

13.3.2019

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364003

2019058

tonery

 

19,90

13.3.2019

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2019059

pripojenie VPN

 

102,00

14.3.2019

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2019060

Spirometer + náustky

8/2019

1248,00

14.3.2019

Ferdinand Menzl, s.r.o., Lomonosovova 6,91708 Trnava, IČO 00588415

2019061

dodávka pitnej vody

 

1000,50

14.3.2019

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2019062

mobilné služby

 

-2,38

14.3.2019

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2019063

kancelárske potreby

6/2019

204,18

14.3.2019

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2019064

USB token na prístup do ŠP

 

195,12

15.3.2019

PosAm spol, s.r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava, IČO31365078

2019065

revízia komína

 

64,00

15.3.2019

Jozef Tomašovič - Kominárstvo, Domky 1379, Šaštín - Stráže, IČO 14092760

2019066

preddavok na Zbierku zákonov

 

176,40

15.3.2019

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2019067

pohonné hmoty

 

219,78

19.3.2019

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2019068

stravné lístky

 

1302,37

25.3.2019

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2019069

testovacie prúžky

5/2019

200,59

26.3.2019

JK-Trading, spol. s.r.o, Mečíkova 30, 841 07 Bratislava,IČO31356656

2019070

chemikálie

11/2019

12,36

25.3.2019

Hartmann-Rico, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO

2019071

prístroj

11/2019

390,06

25.3.2019

Hartmann-Rico, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO

2019072

revízia hasiacich prístrojov

10/2019

203,88

26.3.2019

Pyroteam Group, s.r.o., Čáčov 292, IČO 36241903

2019073

služby BOZP

 

23,88

1.4.2019

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2019074

služby PO

 

19,92

2.4.2019

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2019075

dodávka plynu

 

1108,00

2.4.2019

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2019076

školenie VEMA

 

54,00

3.4.2019

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2019077

pohonné hmoty

 

177,22

5.4.2019

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2019078

trezor

12/2019

108,90

5.4.2019

Rottner Security, s.r.o.,Gagarinova10/B,82105 Bratislava, IČO 45711615

2019079

hlasové služby

 

159,96

8.4.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2019080

poštové služby

 

84,95

9.4.2019

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2019081

Mandátny certifikát

 

36,00

10.4.2019

Disig, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, IČO 35975946

2019082

Čítačka ID Bridge, SIM karta

 

67,01

10.4.2019

Disig, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, IČO 35975946

2019083

Časť kúpnej ceny mob. telefónu

 

1,20

10.4.2019

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2019084

Časť kúpnej ceny mob. telefónu

 

1,20

10.4.2019

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2019085

Nabíjačka do auta, flipový kryt

 

9,98

10.4.2019

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2019086

Nabíjačka do auta, držiak do auta

 

9,98

10.4.2019

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2019087

pripojenie VPN

 

102,00

15.4.2019

Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, IČO 35954612

2019088

Eset endpoint protection na 30 pc

 

654,00

16.4.2019

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

20190 89

Dokumentácia k ochr. osob.údajov

 

350,00

18.4.2019

Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, Veľké Ripňany, IČO 40364003

2019090

Výkon zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

18.4.2019

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2019091

Aktualizácia www stránky

 

100,00

18.4.2019

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2019092

Oprava sociálnych zariadení

 

167,89

18.4.2019

Bytservis-UM s.r.o.  Robotnícka 56  Senica, IČO 34101918

2019093

Vodné, stočné, zrážková voda

 

903,52

18.4.2019

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 Bratislava, IČO 35850370

2019094

Pohonné hmoty

 

165,43

18.4.2019

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2019095

Stravné lístky

 

1338,55

24.4.2019

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina, IČO 36391000

2019096

Poplatok za WEB Standard

 

5,94

24.4.2019

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28  Bratislava, IČO 35763469

2019097

Elektrická energia

 

164,00

24.4.2019

ZSE Energia  a.s., Čulenova 6  Bratislava, IČO 36677281

2019098

Telefónne poplatky

 

152,72

30.4.2019

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2019099

Zbierky zákonov

 

84,00

6.5.2019

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2019100

Seminár

 

41,00

6.5.2019

A-Medi Management s.r.o, Stromová 13, Bratislava, IČO 44057717

2019101

Výkon požiarnej ochrany

 

19,92

3.5.2019

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2019102

Výkon BOZP

 

23,88

3.5.2019

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2019103

Dodávka plynu

 

1 108,00

3.5.2019

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2019104

Telefónne poplatky

 

158,38

6.5.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2019105

Pohonné hmoty

 

157,32

6.5.2019

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2019106

Poštové služby

 

121,35

9.5.2019

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2019107

Poplatok za WEB Standard

 

5,94

9.5.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2019108

Telefónne poplatky, mobilné telefóny

 

146,25

13.5.2019

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2019109

Elektrická energia

 

159,37

13.5.2019

ZSE Energia  a.s., Čulenova 6  Bratislava, IČO 36677281

2019110

Hygienické potreby

 

28,90

13.5.2019

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2019111

Vodné, stočné, zrážková voda

 

900,22

15.5.2019

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2019112

Pripojenie VPN

 

102,00

15.5.2019

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2019113

Správa web stránky

 

100,00

20.5.2019

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2019114

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

20.5.2019

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2019115

Pohonné hmoty

 

79,64

20.5.2019

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2019116

Tonery

 

214,93

23.5.2019

Abel-Computer s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca, IČO 31634788

2019117

Toner

 

89,51

23.5.2019

Abel-Computer s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca, IČO 31634788

2019118

Stravné lístky

 

1 193,84

30.5.2019

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina, IČO 36391000

2019119

Výkon požiarnej ochrany

 

19,92

3.6.2019

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2019120

Oprava sociálnych zariadení

 

35,51

4.6.2019

Bytservis-UM s.r.o.  Robotnícka 56  Senica, IČO 34101918

2019121

Dodávka plynu

 

1 108,00

4.6.2019

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2019122

Telefónne poplatky

 

159,36

4.6.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2019123

Pohonné hmoty

 

264,42

5.6.2019

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2019124

Výkon BOZP

 

23,88

6.6.2019

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2019125

Elektrická energia

 

175,60

7.6.2019

ZSE Energia  a.s., Čulenova 6  Bratislava, IČO 36677281

2019126

Poplatok za WEB Standard

 

29,84

6.6.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2019127

Vodné, stočné, zrážková voda

 

900,22

13.6.2019

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2019128

Pripojenie VPN

 

102,00

13.6.2019

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2019129

Poštové služby

 

98,95

14.6.2019

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2019130

Telefónne poplatky, mobilné telefóny

 

141,19

17.6.2019

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2019131

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

18.6.2019

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2019132

Správa web stránky

 

100,00

18.6.2019

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2019133

Pohonné hmoty

 

218.54

19.6.2019

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2019134

Hygienické potreby

15/2019

168,48

26.6.2019

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2019135

Stravné lístky

 

1405,82

27.6.2019

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina, IČO 36391000

2019136

Výkon požiarnej ochrany

 

19,92

2.7.2019

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2019137

Výkon BOZP

 

23,88

2.7.2019

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2019138

Dodávka plynu

 

1 108,00

2.7.2019

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2019139

Pohonné hmoty

 

178,80

4.7.2019

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2019140

Zbierky zákonov

 

84,00

4.7.2019

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2019141

Tonery

 

166,32

4.7.2019

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2019142

Elektrická energia

 

137,78

8.7.2019

ZSE Energia  a.s., Čulenova 6  Bratislava, IČO 36677281

2019143

Telefónne poplatky

 

167,33

8.7.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2019144

Poplatok za WEB Standard

 

5,94

9.7.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2019145

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

10.7.2019

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2019146

Správa web stránky

 

100,00

10.7.2019

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2019147

Poštové služby

 

211,60

12.7.2019

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2019148

Oprava motorového vozidla

14/2019

707,00

11.7.2019

Autokrižan s.r.o., Prietrž 43, IČO 46936068

2019149

Pripojenie VPN

 

102,00

15.7.2019

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2019150

Telefónne poplatky

 

41,05

15.7.2019

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2019151

Tonery

 

262,98

16.7.2019

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2019152

Vodné, stočné, zrážková voda

 

900,22

15.7.2019

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2019153

Pohonné hmoty

 

72,27

18.7.2019

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2019154

Vlajky

 

70,00

22.7.2019

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2019055

Stravné lístky

 

1724,45

29.7.2019

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina, IČO 36391000

2019156

Výkon BOZP

 

23,88

31.7.2019

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2019157

Výkon požiarnej ochrany

 

19,92

2.8.2019

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2019158

Dodávka plynu

 

1 108,00

2.8.2019

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2019159

Časové pečiatky

 

60,00

5.8.2019

Disig, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, IČO 35975946

2019160

Pohonné hmoty

 

238,15

6.8.2019

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2019161

Elektrická energia

 

140,46

7.8.2019

ZSE Energia  a.s., Čulenova 6  Bratislava, IČO 36677281

2019162

Poplatok za WEB Standard

 

5,94

8.8.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2019163

Telefónne poplatky

 

173,65

8.8.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2019164

Vodné, stočné, zrážková voda

 

900,22

15.8.2019

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2019165

Poštové služby

 

381,45

13.8.2019

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2019166

Telefónne poplatky

 

39,99

13.8.2019

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2019167

Pripojenie VPN

 

102,00

14.8.2019

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2019168

Tlačiareň

 

54,50

21.8.2019

Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava, IČO 36562939

2019169

Tlačiareň

 

54,50

21.8.2019

Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava, IČO 36562939

2019170

Tlačiareň

 

54,50

21.8.2019

Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava, IČO 36562939

2019171

Zbierky zákonov

 

108,00

21.8.2019

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, žilina, IČO 31592503

2019172

Kancelárske potreby

17/2019

591,36

19.8.2019

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2019173

Pohonné hmoty

 

140,72

20.8.2019

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2019174

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

21.8.2019

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2019175

Správa web stránky

 

100,00

21.8.2019

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2019176

Stravné lístky

 

1175,76

22.8.2019

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina, IČO 36391000

2019177

Office 2013 Home and Businnes

19/2019

629,90

2.9.2019

RA Software s.r.o., Nové Sady 2  Brno, IČO 04885414

2019178

Výkon BOZP

 

23,88

2.9.2019

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2019179

Výkon požiarnej ochrany

 

19,92

2.9.2019

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2019180

Dodávka plynu

 

1 108,00

2.9.2019

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2019181

Elektrická energia

 

140,62

6.9.2019

ZSE Energia  a.s., Čulenova 6  Bratislava, IČO 36677281

2019182

Telefónne poplatky

 

160,54

6.9.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2019183

Poplatok za WEB Standard

 

5,94

9.9.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2019184

Poštové služby

 

112,30

11.9.2019

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2019185

Pohonné hmoty

 

141,48

3.9.2019

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2019186

Pripojenie VPN

 

102,00

13.9.2019

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2019187

Vodné, stočné, zrážková voda

 

900,22

13.9.2019

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2019188

Telefónne poplatky

 

39,99

13.9.2019

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2019189

Správa web stránky

 

100,00

15.9.2019

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2019190

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

15.9.2019

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2019191

Pohonné hmoty

 

81,10

18.9.2019

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2019192

Tlačiarne

21/2019

354,60

23.9.2019

Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava, IČO 36562939

2019193

Stravné lístky

 

1410,91

23.9.2019

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina, IČO 36391000

2019194

Seminár

 

15,00

26.9.2019

A-Medi Management s.r.o, Stromová 13, Bratislava, IČO 44057717

2019195

Práca, mzdy a odmeňovanie

 

75,92

27.9.2019

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, žilina, IČO 31592503

2019196

Zbierky zákonov r. 2020

 

124,15

27.9.2019

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2019197

Výkon BOZP

 

23,88

1.10.2019

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2019198

Výkon požiarnej ochrany

 

19,92

3.10.2019

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2019199

Dodávka plynu

 

1 108,00

2.10.2019

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2019200

Revízia komína

 

64,00

3.10.2019

Jozef Tomašovič - Kominárstvo, Domky 1379, Šaštín - Stráže, IČO 14092760

2019201

Revízia požiarnych dverí

22/2019

48,00

4.10.2019

VEKTOR družstvo, Kolónia 1489/94 Senica, IČO 31419127

2019202

Pohonné hmoty

 

244,50

4.10.2019

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2019203

Telefónne poplatky

 

159,68

7.10.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2019204

Poplatok za WEB Standard

 

5,94

9.10.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2019205

Oprava audiovrátnika

 

103,15

11.10.2019

Kelcom International spol. s r.o., Čáčovská cesta 5404/7 Senica ,IČO 31105742

2019206

Poštové služby

 

65,85

11.10.2019

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2019207

Modely tela

 

619,5

14.10.2019

KRuBER Slovakia s.r.o., Nábrežná 1149/9 Nová Baňa, IČO 36431284

2019208

Hygienické potreby

27/2019

42,24

14.10.2019

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2019209

Oprava a servis kotlov

26/2019

408

15.10.2019

FV-LED system s.r.o. Mallého 977/58 Skalica, IČO 50045300

2019210

Testovacie prúžky

25/2019

102,92

15.10.2019

JK-Trading, spol. s.r.o, Mečíkova 30, 841 07 Bratislava,IČO31356656

2019211

Update programového vybavenia

 

192,00

15.10.2019

ARKOS spol. s r.o., Černyševského 26 Bratislava, IČO 35691069

2019212

Pripojenie VPN

 

102,00

15.10.2019

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2019213

Telefónne poplatky

 

40,14

16.10.2019

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2019214

Školenie

20/2019

72,00

16.10.2019

Lektor, s.r.o., Dr. J. Šátka 2771/10 Skalica

2019215

Vodné, stočné, zrážková voda

 

900,22

17.10.2019

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2019216

Pohonné hmoty

 

91,13

18.10.2019

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2019217

Elektrická energia

 

154,01

22.10.2019

ZSE Energia  a.s., Čulenova 6  Bratislava, IČO 36677281

2019218

Turbínkový snímač s náustkom

28/2019

150,00

18.10.2019

Ferdinand Menzl, s.r.o., Ovocná 6, 91708 Trnava, IČO 00588415

2019219

Tonery

 

50,40

21.10.2019

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2019220

Diagnostika

29/2019

450,44

22.10.2019

INTES Poprad, s.r.o., Nám. sv. Egídia 95 Poprad, IČO 36449814

2019221

Zbierky zákonov r. 2019

 

84,00

23.10.2019

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2019222

Správa web stránky

 

100,00

28.10.2019

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2019223

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

28.10.2019

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2019224

Výkon BOZP

 

23,88

30.10.2019

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2019225

Oprava osobného auta

24/2019

247,56

30.10.2019

Jaroslav Ružička-JR Servis, Železničná ul., Senica, IČO 37170261

2019226

Stravné lístky

 

1410,91

30.10.2019

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina, IČO 36391000

2019227

Výkon požiarnej ochrany

 

19,92

4.11.2019

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2019228

Poplatok za WEB Standard

 

5,94

6.11.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2019229

Telefónne poplatky

 

169,30

7.11.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2019230

Pohonné hmoty

 

269,80

7.11.2019

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2019231

Dodávka plynu

 

1 108,00

7.11.2019

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2019232

Kancelárske potreby

31/2019

97,13

11.11.2019

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2019233

Normy

30/2019

24,80

11.11.2019

Úrad pre normalizáciu, Štefanovičova 3 Bratislava, IČO 30810710

2019234

Poštové služby

 

150,40

13.11.2019

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2019235

Elektrická energia

 

174,11

13.11.2019

ZSE Energia  a.s., Čulenova 6  Bratislava, IČO 36677281

2019236

Telefónne poplatky

 

39,99

13.11.2019

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2019137

Pripojenie VPN

 

102,00

13.11.2019

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2019238

Vodné, stočné, zrážková voda

 

900,22

14.11.2019

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2019239

Seminár

 

60,00

18.11.2019

Lekár, a.s., Dobšinského 12 Bratislava, IČO 35947349

2019240

Revízia plynovej kotolne

23/2019

200,00

19.11.2019

Matej Trubačík TRUMONT, Záhradná 1999/3 Skalica, IČO: 51468727

2019241

Pohonné hmoty

 

216,35

20.11.2019

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2019242

Ochranné pracovné prostriedky

34/2019

1 260,00

21.11.2019

Pavol Jurkovič-CAMMINO, Kolónia 1483/80, 90501Senica.IČO 34474951

2019243

Kalendáre

33/2019

62,63

21.11.2019

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2019244

Správa web stránky

 

100,00

21.11.2019

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2019245

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

21.11.2019

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2019246

Poštové služby

 

-5,00

22.11.2019

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2019247

Laboratórne skúšky

 

324,3

22.11.2019

ŠVaPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín, IČO 42355613

2019248

Stravné lístky

 

435,02

29.11.2019

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 Žilina, IČO 36391000

2019249

Počítače

 

870,01

28.11.2019

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2019250

Výkon požiarnej ochrany

 

19,92

3.12.2019

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2019251

Výkon BOZP

 

23,88

3.12.2019

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2019252

Dodávka plynu

 

1 113,00

3.12.2019

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava,IČO 35815256

2019253

Aktualizácia softweru

 

700,20

3.12.2019

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2019254

Časová pečiatka

 

60,00

3.12.2019

Disig, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, IČO 35975946

2019255

Regulácia plynovej kotolne

38/2019

1 224,00

3.12.2019

Peter Babic, Kolónia 556/7 Senica, IČO 46761497

2019256

Pracie prášky

36/2019

274,68

4.12.2019

Emil Krajčík s.r.o., Dlhá 1424/47 Senica, IČO 36246204

2019257

Pohonné hmoty

 

347.61

4.12.2019

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2019258

Oprava motorového vozidla

32/2019

244,50

6.12.2019

Motorsport Senica, s.r.o., Hurbanova 1410, Senica, IČO 36223639

2019259

Elektrická energia

 

179,87

9.12.2019

ZSE Energia  a.s., Čulenova 6  Bratislava, IČO 36677281

2019260

Kávovar

39/2019

229,00

9.12.2019

FAST PLUS, spol. s r.o., Na pántoch 18 Bratislava, IČO 35712783

2019261

Telefónne poplatky

 

159,50

9.12.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2019262

Poplatok za WEB Standard

 

5,94

9.12.2019

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2019263

Správa web stránky

 

100,00

10.12.2019

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2019264

Služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

10.12.2019

Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13 Veľké Ripňany, IČO40364003

2019265

Kancelársky papier

40/2019

450,00

11.12.2019

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2019266

Poštové služby

 

153,80

11.12.2019

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2019267

Telefónne poplatky

 

39,99

12.12.2019

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava, IČO 35697270

2019268

Vodné, stočné, zrážková voda

 

900,22

13.12.2019

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2019269

Čistiace prostriedky

41/2019

81,50

16.12.2019

Pavol Jurkovič-CAMMINO, Kolónia 1483/80, 90501Senica.IČO 34474951

2019270

Pripojenie VPN

 

102,00

16.12.2019

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2019271

Oprava osobného auta

 

133,03

17.12.2019

Jaroslav Ružička-JR Servis, Železničná ul., Senica, IČO 37170261

2019272

Pohonné hmoty

 

67,09

18.12.2019

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2019273

Školenie

 

54,00

18.12.2019

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2019274

Rýchlovarné kanvice, váhy

45/2019

298,32

18.12.2019

FAST PLUS, spol. s r.o., Na pántoch 18 Bratislava, IČO 35712783

2019275

Toner

 

166,32

18.12.2019

Ing. Peter Švec-Atis  Hviezdoslavova 1469/61  Senica, IČO 11838132

2019276

Tlakomery

46/2019

138,40

20.12.2019

Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava, IČO 36562939

2019277

Materiál pre motorové vozidlá

43/2019

299,80

20.12.2019

Motorsport Senica, s.r.o., Hurbanova 1410, Senica, IČO 36223639

2019278

Predplatné časopisov

 

58,08

20.12.2019

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2019279

Kreslá

44/2019

195,00

2.1.2020

JYSK s.r.o., Šoltésovej 14 Bratislava, IČO 35974133

2019280

Výkon BOZP

 

23,88

2.1.2020

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2019281

Telefónne poplatky

 

157,50

7.1.2020

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2019282

Pohonné hmoty

 

137,73

7.1.2020

Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava, IČO 31322832

2019283

Výkon požiarnej ochrany

 

19,92

8.1.2020

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2019284

Nábytok

42/2019

155,00

8.1.2020

JYSK s.r.o., Šoltésovej 14 Bratislava, IČO 35974133

2019285

Elektrická energia

 

182,77

10.1.2020

ZSE Energia  a.s., Čulenova 6  Bratislava, IČO 36677281

2019286

Občerstvenie

47/2019

181,2

10.1.2020

COOP Jednota s.d., Nám. Osobodenia 12 Senica, IČO 00168891

2019287

Poplatok za WEB Standard

 

5,94

10.1.2020

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2019288

Poštové služby

 

167,05

13.1.2020

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2019289

Vyúčtovanie plynu za rok 2019

 

1 961,85

16.1.2020

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2019290

Mzdové centrum

 

291,00

16.1.2020

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2019291

Vyúčtovanie Zbierok zákonov r. 2019

 

129,37

16.1.2020

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2019292

Vodné, stočné, zrážková voda

 

900,22

15.1.2020

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

                                                                                                                           

 

Objednávky:

Číslo objednávky (interné)

Predmet objednávky

Cena  v €

Dátum vystavenia

Dodávateľ

Objednávku schválil

Zmluva

2019001

oprava osobného auta Škoda Fabia

200 €

24.1.2019

Jaroslav Ružička - J.R.SERVIS Železničná 1530, 905 01 Senica

Ing. Máčalka

nie

2019002

testovacie prúžky dusitany, dusičnany

90 €

7.2.2019

FISHER Slovakia spol. s.r.o., Mäsiarska 13,05401 Levoča

Ing. Máčalka

nie

2019003

výmenné vzorkovacie nástavce Smokerlyzer

50 €

5.2.2019

Intertec, s.r.o. ČSA 6, Banská Bystrica

Ing. Máčalka

nie

2019004

výmena+ nákup zimných pneu

200 €

6.2.2019

Autoservis Motorsport, s.r.o. Hurbanova 1410, 90501 Senica

Ing. Máčalka

nie

2019005

testovacie prúžky na sterilizátory

250 €

18.2.2019

Fauna – Flóra s.r.o., Okružná33, 960 01 Zvolen

Ing. Máčalka

storno

2019006

kancelárske potreby

200 €

18.2.2019

Adis Office Edo Rehák, J. Kráľa 1600, 90501 Senica

Ing. Máčalka

nie

2019007

testovacie prúžky na sterilizátory

300 €

2.1.1900

JK-Trading, spol. s.r.o., Mečíkova 3084107 Bratislava

Ing. Máčalka

nie

2019008

spirometer+ náustky

1 200 €

12.3.2019

Ferdinand Menzzl, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava

Ing. Máčalka

nie

2019009

pracovné ochranné plášte 1 bal.

70 €

6.3.2019

Pavol Jurkovič, Kolónia 1483/80,90501 Senica

Ing. Máčalka

nie

2019010

revízia  hasiacich prístrojov

180 €

15.3.2019

Pyroteam Group, s.r.o. Beňovského 5387/3, 90501 Senica

Ing. Máčalka

nie

2019011

prístroj na kontrolu dezinfekcie

420 €

22.3.2019

Hartmann Rico, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Ing. Máčalka

nie

2019012

nábytkový sejf

105 €

2.4.2019

Rottner Security Slovensko, s.r.o. Gagarinova 10/B,Bratislava

Ing. Máčalka

nie

2019013

antivírus

654 €

15.4.2019

ATIS- Ing. Peter Švec, Hviezdoslavova 1469/61,90501 Senica

Ing. Máčalka

nie

2019014

letné pneu na VW Golf+ oprava

250 €

4.6.2019

Autokriža, s.r.o. Prietrž č.43, 906 11, IČO 46936068

Ing. Máčalka

nie

2019015

hygienické potreby + kancelárske potreby

250 €

19.6.2019

Adis Office Edo Rehák, J. Kráľa 1600,Senica, IČO34736859

Ing. Máčalka

nie

2019016

storno objednávky

 

 

 

 

 

2019017

kancelárske potreby

500 €

1.8.2019

Adis Office Edo Rehák, J. Kráľa 1600,Senica, IČO34736859

Ing. Máčalka

nie

2019018

tlačiarne HP Laser Jet M15a

180 €

14.8.2019

Alza SK, s.r.o. Bottova 7, Bratislava, IČO36562939

Ing. Máčalka

nie

2019019

kancelársky sotvér

630 €

26.8.2019

RA Software, Nové Sady 2, Brno 602 00, IČO 04885414

Ing. Máčalka

nie

2019020

preškolenie šoférov referentov

150 €

4.9.2019

Autoškola Lektor, čulenova1 909 01 Skalica, IČO 45541582

Ing. Máčalka

nie

2019021

monitory PHILIPS 21,5"

350 €

19.9.2019

Alza SK, s.r.o. Bottova 7, Bratislava, IČO36562939

Ing. Máčalka

nie

2019022

kontrola požiarnych uzáverov

48 €

23.9.2019

Vektor družstvo, kolónia 1489/94, 90501 Senica

Ing. Máčalka

nie

2019023

revízia plynovej kotolne

200 €

24.9.2019

Matej Trubačík TRUMONT, Záhradná 3, Skalica, IČO 51468727

Ing. Máčalka

nie

2019024

oprava Škoda Fabia

200 €

1.10.2019

J.R Servis, Železničná 1530, Senica, IČO 37170261

Ing. Máčalka

nie

2019025

testovacie prúžky

110 €

7.10.2019

JK Trading, s.r.o., Mečíkova 30, Bratislava, IČO 31356656

Ing. Máčalka

nie

2019026

oprava plynových kotlov Destila

350 €

8.10.2019

FV-LED system, s.r.o., Mallého 977/58, Skalica, IČO 50045300

Ing. Máčalka

nie

2019027

kancelárske potreby

60 €

9.10.2019

Adis Office Edo Rehák, J. Kráľa 1600,Senica, IČO34736859

Ing. Máčalka

nie

2019028

spotrebný materiál k spirometru

150 €

11.10.2019

Ferdinand Menzl, spol, s.r.o., Lomonosovova 6, Trnava, IČO 00588415

Ing. Máčalka

nie

2019029

testovacie prúžky

450 €

16.10.2019

INTES Poprad, Nám. Sv. Egídia 95, Poprad, IČO 36449814

Ing. Máčalka

nie

2019030

norma STN

25 €

6.11.2019

Úrad pre normalizáciu SR , Karloveská 63, Bratislava

Ing. Máčalka

nie

2019031

hygienické potreby

60 €

6.11.2019

Adis Office Edo Rehák, J. Kráľa 1600,Senica, IČO34736859

Ing. Máčalka

nie

2019032

výmena pneu + opravy osobného auta

250 €

12.11.2019

AUTO KELLY, Hurbanova 1410, Senica, IČO

Ing. Máčalka

nie

2019033

kancelárske potreby

100 €

15.11.2019

Adis Office Edo Rehák, J. Kráľa 1600,Senica, IČO34736859

Ing. Máčalka

nie

2019034

ochranné pracovné pomôcky

1 260,00

18.11.2019

Pavol Jurkovič Cammino, Kolónia 1483/80,Senica,IČO 34474951

Ing. Máčalka

nie

2019035

oprava Škoda Fabia

200 €

25.11.2019

J.R Servis, Železničná 1530, Senica, IČO 37170261

Ing. Máčalka

nie

2019036

pracie prášky

275,00

25.11.2019

101Drogerie Emil Krajčík, Dlhá 1424/47, Senica

Ing. Máčalka

nie

2019037

pripojenie na internet

102,00

27.11.2019

Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava

Ing. Máčalka

nie

2019038

kontrola a regulácie plynovej kotolne

1 200,00

3.12.2019

Peter Babic, Kolónia 556/17, Senica, IČO 46761497

Ing. Máčalka

nie

2019039

kávovar

229,00

9.12.2019

Planeo elektro, Family Centrum Obchodná 2876/5, Senica

Ing. Máčalka

nie

2019040

kancelársky papier

450,00

9.12.2019

ATIS- Ing. Peter Švec, Hviezdoslavova 1469/61,90501 Senica

Ing. Máčalka

nie

2019041

čistiace potreby

100 €

13.12.2019

Pavol Jurkovič Cammino, Kolónia 1483/80,Senica,IČO 34474951

Ing. Máčalka

2019041

2019042

kancelársky nábytok

150 €

13.12.2019

Jysk, s.r.o. Senica, Obchodná 2876/5, 90501Senica, IČO 35974133

Ing. Máčalka

2019042

2019043

autopríslušenstvo + AKU náradie

300 €

18.12.2019

AutoKelly Senica, Hurbanova2491/40A, 90501Senica

Ing. Máčalka

2019043

2019044

Kancelárske kreslá

200 €

18.12.2019

Jysk, s.r.o. Senica, Obchodná 2876/5, 90501Senica, IČO 35974133

Ing. Máčalka

2019044

2019045

Varná konvica, predlžovacie káble

200 €

18.12.2019

Planeo elektro, Obchodná ul.2876/5,90501 Senica

Ing. Máčalka

2019045

2019046

Tlakomery Omron

140 €

18.12.2019

Alza SK, s.r.o. Bottova 7, Bratislava, IČO36562939

Ing. Máčalka

2019046

2019047

Občerstvenie

200 €

19.12.2019

Coop Jednota SD, Nám. Oslobodenia12, 90501 Senica

Ing. Máčalka

2019047