Úvod >> Zverejnenie – úvod >> Zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry RÚVZ so sídlom v Senici

 

 

Rok 2018

Zmluvy:

Číslo zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Celkové náklady vrátane DPH

Objednávateľ

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktúry:

Číslo faktúry (interné)

Predmet fakturácie

Zmluva / objednávka

Fakturovaná suma v €

Dátum prijatia faktúry

Dodávateľ

2018001

stravné lístky

Z201540249_Z

1536,09

3.1.2018

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2018002

webhosting

 

5,94

5.1.2018

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2018003

pripojenie VPN

 

102,00

15.1.2018

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2018004

oprava prístupového zariadenia

1/2018

57,84

16.1.2018

Kelkom International spol. s.r.o., Čáčovská cesta 5404/7, Senica, IČO 31105742

2018005

mobilné služby

 

108,63

16.1.2018

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2018006

oprava kanalizačnej prípojky

30/2017

2470,62

19.1.2019

Palkovič SK, s.r.o.,906 31 Hlboké 244, IČO 45938172

2018007

dodávka plynu

 

1357,00

19.1.2018

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2018008

pohonné hmoty

 

28,97

22.1.2018

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2018009

plynový horák

IV.18

46,00

24.1.2018

ELPOS, s.r.o. Štefánikova 1470/50B, Senica, IČO: 44414871

2018010

stravné lístky

 

1396,44

24.1.2018

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2018011

zbierka zákonov

 

100,42

23.1.2018

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2018012

kalibrácia teplomera

II.18

54,00

23.1.2018

TSÚ Piešťany š.p., Krajinská cesta 2929/9, Piešťany, IČO: 00057380,

2018013

MS OFFICE

 

350,00

24.1.2018

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2018014

správa web stránky

 

100,00

25.1.2018

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364001

2018015

dodávka pitnej vody

 

715,08

25.1.2018

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2018016

správa web stránky

 

100,00

30.1.2018

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364001

2018017

školenie

 

54,00

30.1.2018

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2018018

zbierka zákonov

 

198,72

31.1.2018

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2018019

služby BOZP

 

23,88

2.2.2018

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2018020

služby PO

 

19,92

1.2.2018

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2018021

servisná činnosť

 

26,94

5.2.2018

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2018022

časopis

 

23,60

8.2.2018

IB Solve , s.r.o., Terchovská, Košice, IČO 48175307

2018023

dodávka plynu

 

1357,00

8.2.2018

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2018024

webhosting

 

5,94

7.2.2018

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2018025

hlasové služby

 

106,98

7.2.2018

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2018026

pohonné hmoty

 

98,50

7.2.2018

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2018027

mikrovlnná rúra

 

58,90

16.2.2018

Fast Plus s.r.o., Na Pántoch 18, Bratislava, IČO: 35712783

2018028

poštové služby

 

151,00

13.2.2018

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2018029

dodávka elektrickej energie

 

188,65

12.2.2018

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava,  IČO 36677281

2018030

pripojenie VPN

 

102,00

14.2.2018

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2018031

dodávka pitnej vody

 

1002,71

15.2.2018

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2018032

mobilné služby

 

110,06

16.2.2018

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2018033

pohonné hmoty

 

98,72

20.2.2018

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2018034

obnova licencie WinAsu

 

119,50

21.2.2018

IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice IČO 00162957

2018035

obnova licencie WinAsu

 

-19,92

21.2.2018

IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice IČO 00162958

2018036

stravné lístky

 

1396,44

27.2.2018

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2018037

konferenčný poplatok

 

130,00

28.2.2018

SPU Nitra, Trieda A. Hlinku 609/2, Nitra, IČO

2018038

switch+kontrola kabeláže

 

845,27

28.2.2018

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2018039

služby BOZP

 

23,88

1.3.2018

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2018040

správa web stránky

 

100,00

1.3.2018

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364001

2018041

služby PO

 

19,92

2.3.2018

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2018042

dodávka plynu

 

1357,00

2.3.2018

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2018043

pohonné hmoty

 

96,83

6.3.2018

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2018044

hlasové služby

 

95,80

7.3.2018

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2018045

webhosting

 

5,94

7.3.2018

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2018046

časopis

 

10,00

18.4.2017

Obzor, s.r.o. Špitálska 35, Bratislava, IČO 35708956

2018047

diagnostické prúžky

10/2018

185,90

3.8.2017

FAUNA-FLÓRA s.r.o. Partizánska cesta 93, Banská Bystrica, IČO 00650846

2018048

dodávka elektrickej energie

 

168,91

9.3.2018

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2018049

poštové služby

 

121,35

12.3.2018

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2018050

pripojenie VPN

 

102,00

14.3.2018

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2018051

renovácia tonerov

 

195,30

14.3.2018

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2018052

dodávka pitnej vody

 

1002,71

15.3.2018

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2018053

mobilné služby

 

110,38

16.3.2018

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2018054

revízia komína

 

64,00

19.3.2018

Jozef Tomašovič - Kominárstvo, Domky 1379, Šaštín - Stráže, IČO 14092760

2018055

školenie

 

64,00

21.3.2018

EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4 851 05 Bratislava, IČO 50288334

2018056

stravné lístky

 

1223,39

21.3.2018

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2018057

pohonné hmoty

 

106,72

21.3.2018

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2018058

zbierka zákonov

 

71,00

22.3.2018

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2018059

hygienické potreby

 

196,72

27.3.2018

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2018060

školenie

 

54,00

27.3.2018

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2018061

dodávka plynu

 

1357,00

3.4.2018

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2018062

služby PO

 

19,92

4.4.2018

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2018063

služby BOZP

 

23,80

4.4.2018

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2018064

revízia hasiacich prístrojov

 

213,24

4.4.2018

Pyroteam Group, s.r.o., Čáčov 292, IČO 36241903

2018065

pohonné hmoty

 

86,88

4.4.2018

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2018066

zbierka zákonov

 

176,40

6.4.2018

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2018067

správa web stránky

 

100,00

9.4.2018

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364001

2018068

hlasové služby

 

83,22

9.4.2018

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2018069

webhosting

 

5,94

9.4.2018

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2018070

dodávka elektrickej energie

 

167,63

11.4.2018

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2018071

pohonné hmoty

 

149,85

12.4.2018

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2018072

pripojenie VPN

 

102,00

13.4.2018

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2018073

školenie

 

138,00

16.4.2018

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2018074

mobilné služby

 

113,25

16.4.2018

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2018075

oprava osobného auta

XII.18

1260,80

18.4.2018

Motorsport Senica, s.r.o., Hurbanova 1410, Senica, IČO 36223638

2018076

oprava osobného auta

11/2018

283,50

18.4.2018

Motorsport Senica, s.r.o., Hurbanova 1410, Senica, IČO 36223639

2018077

pohonné hmoty

 

83,72

18.4.2018

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2018078

vyúčtovanie spotreby vody

 

-56,12

20.4.2018

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2018079

stravné lístky

 

1291,35

20.4.2018

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2018080

renovácia tonerov

 

173,60

24.4.2018

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2018081

zbierka zákonov

 

84,00

25.4.2018

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2018082

služby PO

 

19,92

3.5.2018

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2018083

dodávka plynu

 

1357,00

3.5.2018

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2018084

pohonné hmoty

 

366,64

4.5.2018

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2018085

služby BOZP

 

23,88

9.5.2018

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2018086

webhosting

 

5,94

9.5.2018

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2018087

hlasové služby

 

80,93

9.5.2018

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2018088

dodávka elektrickej energie

 

150,71

10.5.2018

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2018089

školenie

 

39,00

14.5.2018

Asociácia správcov registratúr, M. R. Štefánika 310, Nováky, IČO 37 922190

2018090

dodávka pitnej vody

 

880,13

14.5.2018

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2018091

pripojenie VPN

 

102,00

14.5.2018

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2018092

poštové služby

 

165,55

14.5.2018

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2018093

správa web stránky

 

100,00

15.5.2018

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364001

2018094

mobilné služby

 

128,30

17.5.2018

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2018095

pohonné hmoty

 

97,55

18.5.2018

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2018096

kartónový nústok na spirometriu

14/2018

22,00

21.5.2018

Ferdinand Menzl, s.r.o., Lomonosovova 6,91708 Trnava, IČO 00588415

2018097

stravné lístky

 

1291,35

22.5.2018

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2018098

diagnostické prúžky

VI.18

650,65

22.5.2018

INTES Poprad, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 95, Poprad, IČO 36449814

2018099

renovácia tonerov

 

101,80

23.5.2018

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2018100

štipec na nos

 

1,20

31.5.2018

Ferdinand Menzl, s.r.o., Lomonosovova 6,91708 Trnava, IČO 00588415

2018101

kaliper tuk, pulzmeter

13/2018

65,50

31.5.2018

Mixxer Medical, s.r.o., Kollárova 49. 03601 Martin, IČO 36380725

2018102

služby PO

 

19,92

4.6.2018

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2018103

pohonné hmoty

 

259,13

5.6.2018

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2018104

dodávka plynu

 

1357,00

5.6.2018

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2018105

služby BOZP

 

23,88

5.6.2018

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2018106

manažérske vzdelávanie

 

312,00

6.6.2018

Vzdelávacia akadémia V.A.J.A.K. s.r.o., Kapitulská28, Trnava, IČO: 36 333 166

2018107

hlasové služby

 

89,04

6.6.2018

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2018108

webhosting

 

29,84

6.6.2018

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2018109

stravné lístky

 

89,56

6.6.2018

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2018110

dodávka elektrickej energie

 

145,11

7.6.2018

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2018111

služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

7.6.2018

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364001

2018112

správa web stránky

 

100,00

7.6.2018

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364001

2018113

kalibrácia reflotronu

15/2018

241,32

8.6.2018

INTES Poprad, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 95, Poprad, IČO 36449814

2018114

oprava klimatizácie

18/2018

89,80

11.6.2018

SKAND Skalica, s.r.o., Nádražná 26,Skalica IČO 34 101 560

2018115

poštové služby

 

138,90

12.6.2018

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2018116

pripojenie VPN

 

102,00

13.6.2018

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2018117

dodávka pitnej vody

 

880,13

15.6.2018

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2018118

mobilné služby

 

117,31

18.6.2018

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2018119

kreditácia školenia

 

10,00

19.6.2018

SKIZP, Drieňová 28, Bratislava, IČO 42 131 758

2018120

pohonné hmoty

 

230,80

20.6.2018

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2018121

tlač edukačných letákov

 

139,68

20.6.2018

Patrino - reklamná agentúra, Kráľovská 12, Skalica, IČO 44823495

2018122

stravné lístky

 

1439,28

21.6.2018

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2018123

atrament do tlačiarne

 

13,00

22.6.2018

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2018124

autorádio s GPS

22/2018

299,00

25.6.2018

TRADE GROUPPE, s.r.o., Revolučná 329/5, Žilina, IČO 51021412

2018125

zbierka zákonov

 

84,00

26.6.2018

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2018126

aplikácia VEMA GDPR

17/2018

216,00

26.6.2018

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2018127

chladnička

23/2018

129,00

29.6.2018

Fast Plus s.r.o., Na Pántoch 18, Bratislava, IČO: 35712783

2018128

služby PO

 

19,62

2.7.2018

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2018129

dodávka plynu

 

1357,00

3.7.2018

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2018130

pohonné hmoty

 

176,48

4.7.2018

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2018131

hlasové služby

 

84,85

6.7.2018

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2018132

webhosting

 

5,94

6.7.2018

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2018133

školenie

 

87,00

11.7.2018

EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229

2018134

služby BOZP

 

23,88

10.7.2018

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2018135

dodávka elektrickej energie

 

125,75

10.7.2018

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2018136

poštové služby

 

116,40

11.7.2018

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2018137

teleskopická tyč s kadičkou

20/2018

97,26

17.7.2018

LABO-SK, s.r.o., Slávičie údolie 102A, Bratislava, IČO 36365556

2018138

štandardy pre spektrometer

19/2018

85,86

13.7.2018

MERCK spol. s.r.o., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00Praha 4,IČO18626971

2018139

služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

13.7.2018

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364001

2018140

správa web stránky

 

100,00

13.7.2018

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364001

2018141

pripojenie VPN

 

102,00

13.7.2018

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2018142

mobilné služby

 

109,63

16.7.2018

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2018143

dodávka pitnej vody

 

880,13

16.7.2018

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2018144

oprava osobného auta

21/2018

276,50

16.7.2018

Jaroslav Ružička-JR Servis, Železničná ul., Senica, IČO 37170261

2018145

kancelárske potreby

 

602,42

16.7.2018

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2018146

pohonné hmoty

 

162,39

18.7.2018

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2018147

oprava klimatizácie

 

300,16

23.7.2018

SKAND Skalica, s.r.o., Nádražná 26,Skalica IČO 34 101 560

2018148

štipec na nos

 

1,20

25.7.2018

Ferdinand Menzl, s.r.o., Lomonosovova 6,91708 Trnava, IČO 00588415

2018149

stravné lístky

 

1439,28

24.7.2018

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2018150

chladiaci box + datalogger

24/2018

1227,60

27.7.2018

Ecotest, s.r.o., Sládkovičova 21, Topoľčany  95501, IČO 30998236

2018151

pohonné hmoty

 

260,31

3.8.2018

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2018152

služby PO

 

19,92

6.8.2018

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2018153

služby BOZP

 

23,88

6.8.2018

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2018154

dodávka plynu

 

1357,00

6.8.2018

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2018155

dodávka elektrickej energie

 

127,25

7.8.2018

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2018156

hlasové služby

 

86,82

7.8.2018

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2018157

webhosting

 

5,94

7.8.2018

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2018158

služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

8.8.2018

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364001

2018159

správa web stránky

 

100,00

8.8.2018

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364001

2018160

poštové služby

 

90,35

10.8.2018

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2018161

pripojenie VPN

 

102,00

15.8.2018

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2018162

mobilné služby

 

110,62

16.8.2018

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2018163

dodávka pitnej vody

 

880,13

16.8.2018

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2018164

pohonné hmoty

 

283,39

20.8.2018

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2018165

zbierka zákonov

 

84,00

24.8.2018

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2018166

stravné lístky

 

1151,42

27.8.2018

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2018167

služby BOZP

 

23,88

30.8.2018

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2018168

služby PO

 

19,92

4.9.2018

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2018169

dodávka plynu

 

1357,00

4.9.2018

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2018170

pohonné hmoty

 

142,60

5.9.2018

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2018171

hlasové služby

 

88,58

6.9.2018

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2018172

webhosting

 

5,94

6.9.2018

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2018173

tlačiareň

 

90,00

7.9.2018

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2018174

poštové služby

 

91,40

10.9.2018

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2018175

časopis

 

66,16

11.9.2018

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2018176

zbierka zákonov

 

103,64

11.9.2018

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2018177

dodávka elektrickej energie

 

126,41

10.9.2018

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2018178

školenie

 

100,00

14.9.2018

Agentúra KAMI, s.r.o. Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 706 272

2018179

pripojenie VPN

 

102,00

13.9.2018

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2018180

dodávka pitnej vody

 

880,13

13.9.2018

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2018181

mobilné služby

 

112,83

17.9.2018

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2018182

pohonné hmoty

 

239,72

19.9.2018

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2018183

stravné lístky

 

1439,28

21.9.2018

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2018184

služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

24.9.2018

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364001

2018185

správa web stránky

 

100

24.9.2018

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364001

2018186

školenie

 

54,00

25.9.2018

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2018187

revízia komína

 

64,00

25.9.2018

Jozef Tomašovič – Kominárstvo, Domky 1379, Šaštín - Stráže, IČO 14092760

2018188

renovácia tonerov

 

278,60

26.9.2018

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2018189

aplikácia ne elektronický podpis

27/2018

103,20

27.9.2018

Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 3575946

2018190

služby PO

 

19,92

2.10.2018

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2018191

dodávka plynu

 

1357,00

2.10.2018

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2018192

služby BOZP

 

23,88

5.10.2018

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2018193

dodávka elektrickej energie

 

130,01

5.10.2018

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2018194

pohonné hmoty

 

266,44

5.10.2018

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2018195

webhosting

 

5,94

5.10.2018

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2018196

hlasové služby

 

82,54

5.10.2018

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2018197

licencia účtovného programu

 

192,00

9.10.2018

ARKOS spol s.r.o., Plynárenská 7/B, Bratislava, IČO 35691069

2018198

poštové služby

 

78,65

9.10.2018

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2018199

kancelárske potreby

 

352,50

15.10.2018

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2018200

dodávka pitnej vody

 

880,13

15.10.2018

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2018201

pripojenie VPN

 

102,00

15.10.2018

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2018202

mobilné služby

 

123,95

16.10.2018

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2018203

pohonné hmoty

 

195,53

18.10.2018

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2018204

digitálna váha

 

72,60

24.10.2018

Euronext, s.r.o. ,Horná Vančurova 18, Bratislava, IČO46051741

2018205

kreditácia školenia

 

10,00

19.10.2018

Slovenská komora iných zdr.prac. Drieňová 27, Bratislava

2018206

stravné lístky

 

1259,37

24.10.2018

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2018207

oprava osobného auta

 

75,80

25.10.2018

Jaroslav Ružička-JR Servis, Železničná ul., Senica, IČO 37170261

2018208

služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

26.10.2018

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364001

2018209

správa web stránky

 

100,00

26.10.2018

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364001

2018210

oprava elektrických zásuviek

 

38,12

26.10.2018

Bytservis-UM, s.r.o. Robotnícka 56, Senica, IČO 34101918

2018211

optický valec a toner

 

139,20

29.10.2018

Ing. Peter Švec-Atis, Hviezdoslavova 1469/61, Senica, IČO 11838132

2018212

kancelárske potreby

 

92,36

5.11.2018

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2018213

osobné počítače, monitory, notebooky, kopírka

46/2018

10715,68

2.11.2018

DIEBOLD NIXDORF, s.r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, IČO 35795808

2018214

služby PO

 

19,92

5.11.2018

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2018215

služby BOZP

 

23,88

5.11.2018

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2018216

dodávka plynu

 

1357,00

5.11.2018

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2018217

pohonné hmoty

 

158,79

6.11.2018

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2018218

zbierka zákonov

 

84,00

8.11.2018

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23 A, Žilina, IČO 31592503

2018219

hlasové služby

 

91,16

8.11.2018

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2018220

webhosting

 

5,94

8.11.2018

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2018221

dodávka elektrickej energie

 

161,43

8.11.2018

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2018222

poštové služby

 

127,05

8.11.2018

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2018223

pripojenie VPN

 

102,00

14.11.2018

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2018224

dodávka pitnej vody

 

1000,50

15.11.2018

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2018225

mobilné služby

 

125,48

20.11.2018

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2018226

pohonné hmoty

 

254,30

20.11.2018

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2018227

predplatné

 

69,00

21.11.2018

V.Obzor, Špitálska 35, Bratislava, IČO 35708956

2018228

zímné pneu a prezutie

33/2018

160,00

22.11.2018

Motorsport Senica, s.r.o., Hurbanova 1410, Senica, IČO 36223639

2018229

školenie

 

138,00

26.11.2018

EEDOS-SMART, s.r.o. Tematínska 4, Bratislava

2018230

časové pečiatky

 

60,00

28.11.2018

Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 3575946

2018231

stravné lístky

 

143,93

29.11.2018

DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., Kátov 356,01001, IČO 36391000 

2018232

správa web stránky

 

100,00

3.12.2018

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364001

2018233

služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

3.12.2018

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364001

2018234

služby BOZP

 

23,88

3.12.2018

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

2018235

dodávka plynu

 

1363,00

4.12.2018

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35815256

2018236

služby PO

 

19,92

4.12.2018

Mária Masaryková, Sotinská 1477/9, Senica, IČO 43579639

2018237

pohonné hmoty

 

236,78

5.12.2018

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2018238

licencia mzdového programu

 

673,22

5.12.2018

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2018239

webhosting

 

5,94

6.12.2018

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2018240

hlasové služby

 

82,73

6.12.2018

Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469

2018241

oprava osobného auta

32/2018

230,00

5.12.2018

Motorsport Senica, s.r.o., Hurbanova 1410, Senica, IČO 36223639

2018242

laboratórne sklo

31/2018

258,72

6.12.2018

ITES Vranov, s.r.o., Čemerianska 137, Vranov n. T., IČO 31680259

2018243

údržba a nastavenie kotolne

 

1128,00

10.12.2018

Peter Babic, Kolónia 556/17, Senica, IČO 46761497

2018244

poštové služby

 

119,25

10.12.2018

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2018245

kancelárske potreby

 

57,22

10.12.2018

Eduard Rehák ADIS, J. Kráľa 1600/3A, Senica, IČO 34736859

2018246

oprava osobného auta

34/2018

286,72

10.12.2018

Jaroslav Ružička-JR Servis, Železničná ul., Senica, IČO 37170261

2018247

dodávka elektrickej energie

 

161,22

10.12.2018

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36677281

2018248

dodávka pitnej vody

 

1000,50

13.12.2018

BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava,  IČO 35850370

2018249

pripojenie VPN

 

102,00

13.12.2018

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35765143

2018250

mobilné služby

 

118,33

14.12.2018

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO 35697270

2018251

poštové služby

 

55,68

18.12.2018

Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica, IČO 36631124

2018252

školenie

 

54,00

18.12.2018

Vema, s.r.o., Prievozská 14/A,Bratislava, IČO 31355374

2018253

správa web stránky

 

100,00

19.12.2018

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364001

2018254

služba zodpovednej osoby za OÚ

 

90,00

19.12.2018

Ing. Ivan Kolka, Okružná 1/13, Behynce IČO 40364001

2018255

pohonné hmoty

 

207,72

19.12.2018

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832

2018256

projekt rekonštrukcie kotolne

37/2018

2640,00

19.12.2018

Raciotherm-projekt. Kanc. Nábrežná 3, Trenčín, IČO 30024587

2018257

služby BOZP

 

23,88

28.12.2018

Igor Kubica, bezpečnosť práce, Turá Lúka 163, IČO 36961965

                                                                                                                           

 

Objednávky:

Číslo objednávky (interné)

Predmet objednávky

Cena  v €

Dátum vystavenia

Dodávateľ

Objednávku schválil

Zmluva

1

oprava prístupového zariadenia do budovy

100 €

9.1.2018

Kelcom International, Čáčovská cesta, Senica

Ing. Ondrej Máčalka

 

2

kalibrácia teplomera

50 €

9.1.2018

TSÚ Piešťany, Krajinská cesta 2929/9, Piešťany

Ing. Ondrej Máčalka

 

3

kontrola a výmena SWITCH

250 €

15.1.2018

ATIS Ing. Peter Švec, Hviezdoslavova 1469/61, Senica

Ing. Ondrej Máčalka

 

4

plynový horák s náplňou

46 €

16.1.2018

ELPOS, Štefánikova ul, Senica

Ing. Ondrej Máčalka

 

5

stornovaná

 

 

 

Ing. Ondrej Máčalka

 

6

diagnostické prúžky

350 €

4.5.2018

INTES Poprad, Nám. Sv. Egídia, Poprad

Ing. Ondrej Máčalka

 

7

MS Office

300 €

9.2.2018

ATIS Ing. Peter Švec, Hviezdoslavova 1469/61, Senica

Ing. Ondrej Máčalka

 

8

mikrovlnná rúra

100 €

16.2.2018

Planeo elektro, Obchodná ul, Senica

Ing. Samuel Súkup

 

9

kancelárske a hygienické potreby

150 €

19.2.2018

Adis Office Edo Rehák, J. Kráľa Senica

Ing. Samuel Súkup

 

10

diagnostické prúžky

110 €

5.3.2018

Fauna-Flóra Okružná 33, Zvolen

Ing. Ondrej Máčalka

 

11

oprava osobného auta SE199 DA

750 €

28.3.2018

AUTOKELLY, Autoservis Motosport

Ing. Ondrej Máčalka

 

12

oprava osobného auta SE 836 CG

500 €

5.4.2018

AUTOKELLY, Autoservis Motosport

Ing. Ondrej Máčalka

 

13

kaliper, pulzmeter

62 €

21.5.2018

Mixxer Medical, s.r.o. Martin

Ing. Ondrej Máčalka

 

14

náustok kartónový 30mm k spirometru

22 €

21.5.2018

Ferdinand Menzl lekárska technika spol. s.r.o.

Ing. Ondrej Máčalka

 

15

kalibrácia Reflotronu

300 €

21.5.2018

INTES Poprad, Nám. Sv. Egídia, Poprad

Ing. Ondrej Máčalka

 

16

tlač edukačných letákov k projektu NAPPA

140 €

21.5.2018

Patrino - reklamná agentúra, Kráľovská 12, Skalica

Ing. Ondrej Máčalka

 

17

modul GDPR k mzdovému programu

216 €

25.5.2018

VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/c, Bratislava

Ing. Ondrej Máčalka

 

18

oprava klimatizácie v osobnom aute Škoda Fabia

150 €

6.6.2018

SKAND Skalica, s.r.o., Nádražná 26, Skalica

Ing. Ondrej Máčalka

 

19

štandardy pre fotometer

90 €

8.6.2018

Merck, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4

Ing. Ondrej Máčalka

 

20

odberová tyč a kadička

100 €

14.6.2018

LABO-SK,s.r.o. Slávičie údolie 102/A, Bratislava

Mgr. Ing. Jana Skalová

 

21

oprava osobného auta

30 €

20.6.2018

Jaroslav Ružička, Železničná 1530, Senica

Ing. Ondrej Máčalka

 

22

2 dinové autorádio

300 €

25.6.2018

TRADE Group, s.r.o., Revolučná 3290/5, Žilina

Ing. Ondrej Máčlaka

 

23

chladnička Candy

126 €

29.6.2018

Planeo elektro, Obchodná ul, Senica

Ing. Samuel Sukup

 

24

chladiaci box a datalogger

1 300 €

4.7.2018

Ecotest, s.r.o. Sládkovičova, Topoľčany

Ing. Ondrej Máčalka

 

25

kancelárske potreby

250 €

4.7.2018

Adis Office, J. Kráľa 1600, Senica

Mgr. Ing. Jana Skalová

 

26

oprava klimatizácie

150 €

19.7.2018

SKAND Skalica, s.r.o., Nádražná 26, Skalica

Mgr. Ing. Jana Skalová

 

27

aplikácia Disig Desktop

120 €

27.9.2018

Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava

Mgr. Ing. Jana Skalová

 

28

oprava klimatizácie

100 €

2.10.2018

SKAND Skalica, s.r.o., Nádražná 26, Skalica

Ing. Súkup

 

29

oprava elektrických zásuviek

100 €

5.10.2018

Bytservis-UM. s.r.o., Robotnícka 56, Senica

Ing. Súkup

 

30

kancelársky papier

353 €

12.10.2018

ATIS-Ing. Peter Švec, Hviezdoslavova 1469/1, Senica

Ing. Súkup

 

31

laboratórne sklo

252,72

8.11.2018

ITES Vranov, s.r.o, Čemerianska 137, Vranov

Ing. Máčalka

 

32

oprava osobného auta

100 €

20.11.2018

Motorsport, Hurbanova 1410, Senica

Ing. Súkup

 

33

zimné pneu + prezutie

160 €

23.11.2018

Motorsport, Hurbanova 1410, Senica

Ing. Máčalka

 

34

oprava osobného auta

150 €

26.11.2018

Jaroslav Ružička, Železničná 1530, Senica

Ing. Máčalka

 

35

projektová dokumentácia

2 600 €

5.12.2018

Raciotherm, Nábrežná 3, Trenčín

Ing. Máčalka

 

36

vykonanie revízie

579 €

18.12.2018

LAMA- LG, s.r.o. Hurbanova 486, Senica

Ing. Máčalka

 

37

občerstvenie na prac. poradu

215,04

18.12.2018

COOP Jednota, Nám. Oslobodenia12, Senica

Ing. Ondrej Máčalka