Úvod >> Informácie pre odbornú verejnosť.

 

 

INFORMÁCIA PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV:

 

 

  Epidemiologická situácia v okresoch Senica a Skalica

 

  Súhrnná správa o epidémii Eboly

 

  Informácia k preočkovaniu adolescentov v 13. roku života

 

  Očkovanie detí v 13. roku života

 

  Informácia o importe poliovírusu do Euroregiónu SZO

 

  Doočkovanie proti diftérii (ročník 2003)

 

  Povinné a odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené

    zvýšenému nebezpečenstvu  vybraných nákaz

 

  Informácia o celoslovenskej situácii so zásobovaním očkovacími látkami

    s obsahom difterického toxoidu pre povinné očkovanie detí a dospelých.

 

Od 22. apríla 2010 je pre verejnosť prístupná internetová poradenská stránka

www.sprievodcaockovanim.sk, kde nájdete informácie, týkajúce sa očkovania

a bezplatne vám poradia poprední slovenskí odborníci na imunizáciu.