Úvod >> Rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Senici k prevádzkovaniu mobilných antigénových odberných miest v územnej pôsobnosti okresov Senica a Skalica

 

Povolenie prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia

 

Číslo rozhodnutia

Miesto prevádzky

Dátum zverejnenia rozhodnutia

RUVZ/2020/670/EPI/Ten

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., Koreszkova 7 , 90982 Skalica

8.6.2020

RUVZ/2020/5636/EPI/Ten

Antigénové odberové miesto, Hviezdoslavova 323/51, 90501 Senica

18.11.2020

RUVZ/2020/7748/PPL/Suk

Schaeffler Skalica spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 2059/1, 90901 Skalica

17.12.2020

RUVZ/2020/7786/HDM/Dvo

Základná škola s materskou školou, Pionierska 697/17, 90845 Gbely

28.12.2020

RUVZ/2020/7787/HDM/Dvo

Kultúrny dom, 90880 Sekule 476

28.12.2020

RUVZ/2020/7788/HDM/Dvo

Kultúrny dom, Vajanského 406/8, 90885 Brodské

28.12.2020

RUVZ/2020/7796/HDM/Dvo

Kultúrny dom, 90633 Cerová 175

30.12.2020

RUVZ/2020/7797/HDM/Dvo

Kultúrny dom, Smuha 1/2, 90877 Borský Mikuláš

30.12.2020

RUVZ/2020/7799/HDM/Dvo

Orlovňa, Kráľovská 880/18, 90901 Skalica

30.12.2020

RUVZ/2020/7798/HDM/Dvo

Základná škola Andreja Radlinského, Školská 694/13,

90801 Kúty

7.1.2021

RUVZ/2020/7801/HDM/Dvo

Telocvičňa Strednej zdravotníckej školy, Jatočná 2046, 90901 Skalica

7.1.2021

RUVZ/2020/7824/HDM/Dvo

Kultúrny dom, Školská 284/8, 90843 Čáry

8.1.2021

RUVZ/2020/7825/HDM/Dvo

Kultúrny dom, 90605 Sobotište 8

8.1.2021

RUVZ/2021/144/HDM/Dvo

Kultúrny dom, 90632 Jablonica 583

11.1.2021

RUVZ/2021/145/HDM/Dvo

Kultúrny dom, Štúrova 1267/61, 90841 Šaštín-Stráže

11.1.2021

RUVZ/2021/146/HDM/Dvo

Súkromná základná škola, Gorkého 2042/4, 90901 Skalica

11.1.2021

RUVZ/2021/147/HDM/Dvo

Telocvičňa Základnej školy, Školská 701/2, 90851 Holíč

12.1.2021

RUVZ/2021/148/HDM/Dvo

Kultúrny dom, 90879 Borský Svätý Jur 690

12.1.2021

RUVZ/2021/149/HDM/Dvo

Kultúrny dom, 90863 Radošovce 188

12.1.2021

RUVZ/2021/150/HDM/Dvo

Obecný úrad, 90634 Prievaly 189

15.1.2021

RUVZ/2021/152/HDM/Dvo

Zimný štadión, Sadová 638/43, 90501 Senica

18.1.2021

RUVZ/2021/154/HDM/Dvo

Budova starého kina, Sasinkova 882/24, 90901 Skalica

21.1.2021

RUVZ/2021/155/HDM/Dvo

Dom kultúry, Naftárska 2104/2, 90845 Gbely

25.1.2021

RUVZ/2021/156/HDM/Dvo

Kultúrny dom, 90602 Dojč 446

25.1.2021

RUVZ/2021/157/HDM/Dvo

Obecný úrad, 90604 Častkov 35

25.1.2021

RUVZ/2021/158/HDM/Dvo

Kultúrny dom,  90635 Plavecký Peter 137

25.1.2021

RUVZ/2021/159/HDM/Dvo

Kultúrny dom, 90631 Hlboké 258

25.1.2021

RUVZ/2021/172/HDM/Dvo

Antigénové testovanie COVID-19, Štefánikova 705/37, 90501 Senica

26.1.2021

RUVZ/2021/173/HDM/Dvo

Vinotéka Pri Hájku, Tehelňa 1984/39, 90901 Skalica

27.1.2021

RUVZ/2021/174/HDM/Dvo

Autobus MAN Lion´s Coach 08, ŠPZ DS002FY,

parkovisko na ulici Hollého , Hollého, 90851 Holíč

27.1.2021

RUVZ/2021/175/HDM/Dvo

Polyfunkčný súbor, Hviezdoslavova 2556/63, 90501

Senica

28.1.2021

RUVZ/2021/176/HDM/Dvo

Unimobunka, Moyzesova 2983, 90851 Holíč

28.1.2021

RUVZ/2021/177/HDM/Dvo

Antigénové testovanie COVID-19, Moyzesova 2983, 90851 Holíč

28.1.2021

RUVZ/2021/181/HDM/Dvo

Unimobunky, Štúrova 1267/61, 90841 Šaštín-Stráže

29.1.2021

RUVZ/2021/182/PPL/Suk

Antigénové testovanie COVID-19, Čáčovská cesta 1447/1, 90501 Senica

29.1.2021

 

RUVZ/2021/213/HDM/Dvo

Kultúrny dom Kopčany, Štefánikovo Námestie 608/37,

90848 Kopčany

15.2.2021

RUVZ/2021/200/PPL/Suk

GRAFOBAL, akciová spoločnosť, Mazúrova 760/2, 90901 Skalica

17.2.2021

 

RUVZ/2021/226/HDM/Dvo

Základná škola, 102, 90607 Šajdíkove Humence

17.2.2021

RUVZ/2021/227/HDM/Dvo

Budova starého kina, SNP 1215/1, 90845 Gbely

17.2.2021

RUVZ/2021/375/PPL-Suk

Mobilné odberové miesto Sadová 637/41, 90501 Senica

17.2.2021

RUVZ/2021/605/HDM/Dvo

Mobilné odberové miesto unimobunka Hollého 3507 Holíč,

antigénové testovanie

 

Mobilné odberové miesto unimobunka Hollého 3507 Holíč,

RT-PCR testovanie

29.7.2021

RÚVZ/2021/615/HDM/Dvo

Mobilné odberové miesto unimobunky Štúrova 1267/61, Šaštín – Stráže,  antigénové testovanie

 

Mobilné odberové miesto unimobunky Štúrova 1267/61, Šaštín – Stráže,  RT-PCR testovanie

30.7.2021

RUVZ/2021/632/HDM/Dvo

Mobilné odberové miesto unimobunka Hollého 2983 Holíč,

antigénové testovanie

 

Mobilné odberové miesto unimobunka Hollého 2983 Holíč,

RT-PCR testovanie

9.8.2021

RUVZ/2021/1072/HDM/Dvo

 

Mobilné odberové miesto Antigénové testovanie COVID-19, Brnenská 663/26, 90801 Kúty

16.12.2021

RUVZ/2022/344/HDM/Dvo

Mobilné odberové miesto Brnenská 663/23, 90801 Kúty,

antigénové testovanie

 

Mobilné odberové miesto Brnenská 663/23, 90801 Kúty,

RT-PCR testovanie

25.2.2022

 

 

 

 

Dočasné pozastavenie prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia

 

Číslo rozhodnutia

Miesto prevádzky

Dátum zverejnenia rozhodnutia

RÚVZ/2021/577/HDM/Dvo

Obec Borský Mikuláš, Kultúrny dom Borský Mikuláš, Smuha 1/2 Borský Mikuláš

14.7.2021

RÚVZ/2021/4513/HDM/Dvo

Mesto Šaštín – Stráže, Kultúrny dom, Štúrova 1267/61 Šaštín – Stráže

14.7.2021

RÚVZ/2021/4547/HDM/Dvo

Obec Dojč, Kultúrny dom, Dojč č. 446

14.7.2021

RÚVZ/2021/4549/HDM/Dvo

Obec Plavecký Peter, Kultúrny dom Plavecký Peter č. 137

14.7.2021

RÚVZ/2021/4550/HDM/Dvo

Obec Sobotište, Kultúrny dom, Sobotište č. 8

14.7.2021

RÚVZ/2021/4597/HDM/Dvo

Obec Čáry, Kultúrny dom Školská 284, Čáry

16.7.2021

RÚVZ/2021/4598/HDM/Dvo

Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica

16.7.2021

RÚVZ/2021/604/HDM/Dvo

Mesto Skalica, Orlovňa, Kráľovská 880/18 Skalica

27.7.2021

RÚVZ/2021/4826/HDM/Dvo

Obec Častkov, Obecný úrad Častkov 35

27.7.2021

RÚVZ/2021/616/HDM/Dvo

Zimný štadión – Sadová 638/43 Senica

30.7.2021

RÚVZ/2021/6376/HDM/Dvo

Kultúrny dom, Štúrova 1267/61, 908 41 Šaštín-Stráže

6.10.2021

RÚVZ/2021/6878/HDM/Dvo

Zimný štadión – Sadová 638/43 Senica

28.10.2021

RÚVZ/2021/6940/HDM/Dvo

Kultúrny dom, Štúrova 1267/61, 908 41 Šaštín-Stráže

29.10.2021

RÚVZ/2021/7749/HDM/Dvo

Kultúrny dom, Štúrova 1267/61, 908 41 Šaštín-Stráže

10.12.2021

RÚVZ/2021/8141/HDM/Dvo

Kultúrny dom, Štúrova 1267/61, 908 41 Šaštín-Stráže

30.12.2021

RÚVZ/2022/467/HDM/Dvo

Mobilné odberové miesto unimobunky Štúrova 1267/61, Šaštín – Stráže,  antigénové testovanie

 

Mobilné odberové miesto unimobunky Štúrova 1267/61, Šaštín – Stráže,  RT-PCR testovanie

1.4.2022

RÚVZ/2022/806/HDM/Dvo

Mobilné odberové miesto unimobunky Štúrova 1267/61, Šaštín – Stráže,  antigénové testovanie

 

Mobilné odberové miesto unimobunky Štúrova 1267/61, Šaštín – Stráže,  RT-PCR testovanie

20.6.2022

RÚVZ/2022/467/HDM/Dvo

Mobilné odberové miesto pre antigénové testovanie COVID-19 v priestore objektu Kultúrneho domu Plavecký Peter 137

1.7.2022

RÚVZ/2022/1163/HDM/Dvo

Mobilné odberové miesto unimobunky Štúrova 1267/61, Šaštín – Stráže,  antigénové testovanie

 

Mobilné odberové miesto unimobunky Štúrova 1267/61, Šaštín – Stráže,  RT-PCR testovanie

10.10.2022

RÚVZ/2022/1224/HDM/Dvo

Mobilné odberové miesto unimobunky Štúrova 1267/61, Šaštín – Stráže,  antigénové testovanie

 

Mobilné odberové miesto unimobunky Štúrova 1267/61, Šaštín – Stráže,  RT-PCR testovanie

11.11.2022

RÚVZSE/OHDM/462/2023

Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s., Koreszkova 7 , 90982 Skalica

11.4.2023

 

 

 

Zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia

 

Číslo rozhodnutia

Miesto prevádzky

Dátum zverejnenia rozhodnutia

RÚVZ/2021/139/HDM/Dvo

Mobilné odberové miesto pre antigénové

testovanie COVID – 19, Telocvičňa Strednej zdravotníckej školy, Jatočná 2046, 909 01 Skalica

14.9.2021

RÚVZ/2021/240/HDM/Dvo

Mobilné odberové miesto pre antigénové

testovanie COVID – 19, Kultúrny dom Štúrova 1267/61, Šaštín - Stráže

26.1.2022

RÚVZ/2022/515/HDM/Dvo

Mobilné odberové miesto pre antigénové

testovanie COVID – 19, budova starého kina, Sasinkova 8825/24, 909 01 Skalica

11.4.2022

RÚVZ/2022/581/HDM/Dvo

Mobilné odberové miesto pre antigénové testovanie COVID – 19, Súkromná základná škola, Gorkého 4, 909 01 Skalica

3.5.2022

RÚVZ/2022/468/HDM/Dvo

Mobilné odberové miesto pre antigénové testovanie COVID – 19,

Dom kultúry, Naftárska 2104, 90845 Gbely

12.5.2022

RÚVZ/2022/1290/HDM/Dvo

Mobilné odberové miesto pre antigénové testovanie COVID – 19,

Kultúrny dom, Smuha 1/2, 90877 Borský Mikuláš

4.12.2022

RÚVZ/2022/1410/HDM/Dvo

Mobilné odberové miesto unimobunky Štúrova 1267/61, Šaštín – Stráže,  antigénové testovanie

 

Mobilné odberové miesto unimobunky Štúrova 1267/61, Šaštín – Stráže,  RT-PCR testovanie

4.1.2023

RUVZ/2023/225/HDM/Dvo

Kultúrny dom, Vajanského 406/8, 90885 Brodské

25.1.2023

RÚVZ/2023/306/HDM/Dvo

Mobilné odberové miesto pre antigénové testovanie Kultúrny dom, 

90635 Plavecký Peter 137

15.2.2023

RUVZSE/2023/434/OHDM-Dvo

Mobilné odberové miesto pre antigénové testovanie Telocvičňa Základnej školy, Školská 701/2, 90851 Holíč

29.3.2023

RÚVZ/OE/784/2023

Kultúrny dom, 90605 Sobotište 8

11.7.2023

RÚVZ/OE/937_2023

Mobilné odberové miesto pre antigénové testovanie COVID – 19,

Kultúrny dom, 906 02 Dojč č. 446

25.8.2023

RÚVZ/OE/938/2023

Mobilné odberové miesto pre antigénové testovanie COVID – 19,

Hviezdoslavova 323/51, 90501 Senica

25.8.2023