Úvod >> Svetový deň srdca.

 

 

29. september: Svetový deň srdca

Spoznajte a odstraňujte rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení

 

Svetový deň srdca si každoročne pripomíname 29. septembra. Cieľom medzinárodného dňa je zvyšovanie povedomia o skutočnosti že srdcovo – cievne ochorenia sú celosvetovo najčastejšou príčinou úmrtí, ako aj o možnostiach prevencie.

 

Najviac úmrtí spomedzi srdcovo-cievnych ochorení je pripísaných hlavne ischemickej chorobe srdca (vrátane srdcového

infarktu) a cievnej mozgovej príhode (označovaná aj ako mŕtvica). Mnohé zo zaznamenaných úmrtí sú pritom predčasné

a dokonca aj odvrátiteľné.

 

Svetový deň srdca bol stanovený práve v reakcii na predčasné úmrtia a ustanovila ho Svetová federácia srdca

v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou.

 

Zdroj:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky