Úvod >> Úradná tabuža

 

 

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenie priestorov do prevádzky

 

Žiadatež:    Silvia Dubanová, vinohradnícka 23, 909 01 Skalica, IČO: 45 257 469

Prevádzka: RETRO CLUB, Mýtna 2, 909 01 Skalica

Vyvesené:  18. 12. 2019

Verejná vyhláška (súbor vo formáte .PDF)

____________________________________________________________________