Úvod >> Informácie pre odbornú verejnosť.

 

 

INFORMÁCIA PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV:

 

 

Dočasná nedostupnosť vakcíny Boostrix Polio

Úradu verejného zdravotníctva SR bola dňa 13. apríla 2017 doručená informácia spoločnosti GlaxoSmithKline s.r.o. vo veci dočasnej nedostupnosti vakcíny Boostrix Polio z dôvodu nízkej dostupnosti zložky inaktivovaného vírusu poliomelitídy. Celý článok...

 

 

Úrad verejného zdravotníctva SR situáciu nepretržite monitoruje cez systém rýchleho varovania (EWRS) Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu ochorení (ECDC). Hrozba infekcie vírusu je možná pri vycestovaní do krajín, kde je vírus Zika rozširovaný cez komáre

Celý článok...

 

 

  Epidemiologická situácia v okresoch Senica a Skalica

 

  Usmernenie hlavného hygienika SR: Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike

 

  Súhrnná správa o epidémii Eboly

 

  Informácia k preočkovaniu adolescentov v 13. roku života

 

  Očkovanie detí v 13. roku života

 

  Informácia o importe poliovírusu do Euroregiónu SZO

 

  Doočkovanie proti diftérii (ročník 2003)

 

  Povinné a odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu  vybraných nákaz

 

  Informácia o celoslovenskej situácii so zásobovaním očkovacími látkami s obsahom difterického toxoidu pre povinné očkovanie detí a dospelých.

 

 

   Informácia o importe poliovírusu do Euroregiónu SZO.  Viac informácií...

   Od 22. apríla 2010 je pre verejnosť prístupná internetová poradenská stránka www.sprievodcaockovanim.sk, kde nájdete informácie, týkajúce sa očkovania a bezplatne vám poradia poprední slovenskí odborníci na imunizáciu.