Úvod >> Epidemiologický informačný systém.

 

Prehľad výskytu akútnych respiračných ochorení (ďalej len „ARO“)

a chrípke podobných ochorení (ďalej len „CHPO) v okresoch Senica a Skalica.

Aktualizované údaje ku dňu 24.01.2020:

 

Okres Senica

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

ZŠ Jablonica 22.-24.1.2020: chorých 31,45% žiakov

MŠ Jablonica 22.-24.1.2020: chorých 82% detí

 

 

 

Okres Skalica

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

ZŠ Brodské 23.-27.1.2020: chorých 32% žiakov