Úvod >> Epidemiologický informačný systém.

 

Prehľad výskytu akútnych respiračných ochorení (ďalej len „ARO“)

a chrípke podobných ochorení (ďalej len „CHPO) v okresoch Senica a Skalica.

Aktualizované údaje ku dňu 16.08.2019:

 

Okres Senica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres Skalica